Рисунок ruDALL-E Malevich

Кошка на луне

ruDALL-E Malevich